Cutting Tools Drawings | Accusharp
Drawing No Drawing No Stock Qty
catlogpdf
AS-DR-14785
S.C TCH LONG DRILL Ø 9 X 160 FL X 210 OAL X 10 SH 2
catlogpdf
AS-DR-C0626-36072
S.C PILOT DRILL Ø 5.49 ±0.005 X 25 FL X 75 OAL X Ø 6 SH 2
catlogpdf
AS-DR-14790
SOLID CARBIDE STEP DRILLS Ø18 X SL31 X 90° X FL45 X OAL105 X SH22 1
catlogpdf
AS-HM-C0519-28514
S.C.HOLEMILL Ø 10.25 X 60 FL X 130 OAL X Ø 12 SH 1
catlogpdf
AS-DR-11663
C.T TCH BRAZED PROFILE TOOL Ø 16 X Ø 24 X Ø 28 X 100 OAL X 20 SH 2
catlogpdf
AS-SPL-C1154-33677
S.C.THREADMILL CUTTER Ø 14 X 1.5 PITCH X 35 FL X 80 OAL X Ø 12 SH-Model 2